Farruko - Chá Chá Chá

Yo, yo
Pa pa, pa pa
TrapXFicante
Jayco
Farru

Que yo dejo el Lambo en Valet y salí Versace
De pies a cabeza completo, ya no uso Huarache
La cu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.