Yandel - No Quiero Amores

Baby
Ozuna
Yandel

Ya pasaron tantas noches que no sé de sufrimiento
Que los días se hacen largos
No puedo estar sin ti
Y ahora yo salgo pa'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.