Yandel - Explícale

Explícale lo que sientes, cuando estás desnuda
Dile que solo conmigo, el corazón desnuda (Eh eh)
La cama empieza tendida, y quedará desnuda
Cómo te...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.