Kid Ink - F With U

Let's go, woo
I've been tryna get over you
Hitmaker
Baby, uh huh
Dolla $ign, yeah, yeah
Baby, you already know what I'm tryna do
Oh yeah
Mustar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.