Wiz Khalifa - Something New

Right now, I'm down
I be with the Hitmaker

Baby, come give me something new (Ooh)
Baby, come give me something new (Ooh)
'Cause I can't stop lov...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.