Ozuna - Noches de Aventura

Tú tienes razón
no nos digamos mentiras
Caigamos en el juego y no involucremos al corazón
Dejemos el temor, de lo que por ahí digan
Mira que el...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.