Romeo Santos - Sobredosis

¿Cuál es el misterio de entremedio de tus piernas
Que enloquece mi cordura?
Eres un vocal de sensaciones
Cada célula en tu ser compone ricura

Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.