Romeo Santos - Centavito

Mamá dice que todos mis errores servirán como lección
El médico me alarma, mi salud va de mal en peor
De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.