Calvin Harris - Skrt on Me

Young Money

Say baby, no, no, no, no, no
You know my loving ain't free, babe
Won't make you do what you don't wanna do
What you don't wanna do, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.