Gregor Meyle - Hungriges Herz

Dein zuckersüßer roter Mund lutscht alle Worte kugelrund
Und selbst im Kampf ergeben sich, deine Lippen meinen nicht
An deinen glühend heißen Wangen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.