Gregor Meyle - Hello Again

Hello again, du ich möchte dich heut noch sehn
Ich will dir gegenüber stehn, viel zu lang war die Zeit
Uhuhuh uhuh, ich sag nur hello again, uh uh u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.