Yandel - Báilame

Woah woah
Yeah, yeah
La Criatura bebé

El movimiento en tu cintura es mágico
Como yo quisiera tenerlo en íntimo
De tus caderas me siento un fa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.