J Balvin - Si Tu Novio Te Deja Sola

J Balvin
Ba, Bad Bunny
Let go, Let go, Let go

Yo vivo día y noche pensando en ti
Y tú perdiendo el tiempo con él
Dime dónde estás que yo t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.