Fetty Wap - Like a Star

young money!
ayy
uh
yeah baby, woah
ayyy

i'mma give you this work, work, baby
you know i'm a flirt, flirt, baby
hop in this vert vert baby
t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.