Vai Mahina - An Innocent Warrior

Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele

Pa mai to mafanafanaga
Saolotoga tenei
Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lum...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.