Auli?i Cravalho - Know Who You Are

(Ou mata e matagi)
I have crossed the horizon to find you
(Ou loto mamaina toa)
I know your name
(Manatu atu)
They have stolen the heart from ins...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.