Alex Sensation - La Mala Y La Buena

La mala, me da de lo bueno
Me da su veneno, noches sin parar
Pero no sabe amar como la buena
Esa es la que quiero, pero de lo bueno
Ella no me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.