Opwekking - Op hem rust mijn geloof 670

Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft
Het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister
Mogen wij thuis zijn
In Gods familie
Wonen bij Hem
Als Uw erfgenamen
Bindt U ons samen
Ons leven geven wij tot eer van U.

Verbonden als Uw volk
Verenigd in Uw naam
een hoop
een Heer
een roeping
om te gaan
Aanbiddend in Uw huis
Zien wij Uw heerlijkheid
En raakt Uw Heilige Geest ons allen aan

Laten we opstaan .
Vol van Gods liefde
Laat ons op weg gaan
Naar mensen in nood
Vertel Jezus' boodschap
Aan heel de wereld
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

En worden wij beproefd
Help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer
Geen angst weerhoudt ons meer
Als wij de wedloop gaan
Ons leven is gekruisigd met de Heer

Uw rijk verbreidt zich
In heel de wereld
Wie kan bestrijden
Dit machtige vuur
Wij blijven belijden
In moeilijke tijden
Geen helse macht voorkomt
God bouwt Zijn Kerk

En op die grote dag
Daalt neer bij God vandaan
De heil'ge stad het nieuw Jeruzalem
Een menigte knielt neer
Aanbiddend voor Gods troon.
Eén volk gevormd uit elke stam en taal.

Wat een bevrijding,
machtige tijding.
de Leeuw van Juda
Haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling
Voor heel de schepping
Van al wat is beloofd
Door Jezus' komst! 2X

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!