Gucci Mane - Bling Blaww Burr

Whew, Big Gucci
Hah, whew
(Metro Boomin want some more)

Bling blaww
Bling blaww
Bling burr
Burr blaww
Whew, whew
Bling blaww
Bling burr
Bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.