PARTYNEXTDOOR - High Hopes

5 made me, 905 made me
Yup, 5 made me
905 made me
The 5 made me, 905 made me

She call me daddy
She call me daddy, daddy
I'm her daddy, I'm her...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.