J Balvin - Veneno

Y se la pasa montando veneno (eh)
Yo prendo el veneno, veneno, veneno, yeah
Tú haces lo que puedes yo hago lo que quiero (quiero, quiero)
Tú hac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.