Lil Durk - She Just Wanna

Count up with a boss, I hope she's worth it, ooh yeah, ooh yeah
She just wanna count up with a boss

She know where I'm from, she wanna rep it now ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.