50 cent - No Romeo No Juliet

Ayo, quit Captain Savin', serenadin' them hoes
She no Juliet for no Romeo with no dough
She report to pimpin', now back to trickin'
She report to p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.