Usher - What's Your Name

Ey Girl
Ey ey ey girl
Ey ey eh eh ey girl

Whats your name?
Baby, whats your number?
Cause girl you got me, you got a brother wondering if you w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.