Bebe Rexha - No Broken Hearts

No broken hearts in the club, no tears in the club
'Cause we gon' get it poppin' tonight
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
'Caus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.