Fetty Wap - Jimmy Choo

My Beamer sit on Jimmy Choos, damn
My bitch, I buy her Jimmy Choos, damn
My neck a buncha frozen jewels, damn
I can show you what them Benjis do, d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.