Ty Dolla $ign - Anything Goes

(Beach)
(Oh oh)

Hey
You baddest in your city I'm the realest in my city (oh yeah)
All my home boys rich all your home girls pretty (all your ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.