Ty Dolla $ign - Bring It Out of Me

Have you ever been lied to?
Got drunk, got high too
Had sex on the first night
And it was just alright
You just wanna have fun
You just wanna wild out...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.