Wisin - Si Lo Hacemos Bien

Yo necesito hablarte
Melodías de oro
Hello
Doble U

Hola mi amor
Tenía que contarte
Tu padre me llamó
Me dijo que de todo se enteró
Me dijo que no, qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.