Migos - Thank Yo Momma

I just wanna thank yo momma
Wanna let you know I want ya'
(It's 'Chiae, baby)

Baby, when you come through
You know what I wanna do
I feel some type o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.