Wisin - Amenázame

Vino con sus amigas
Buscando un pérreo con clase (Tú sabes ya)
Y yo voy hacer que pase
Al oído le digo que si quiere se prospase
Que con su booty me a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.