Romeo Santos - Inocente

jura usted decir la verdad
y solamente la verdad

lo juro

Señor juez no soy un niño
Su señoría no soy cobarde
Lloro solo porque soy humano
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.