Pretty Pink - Ich Muss Immer An Dich Denken

Ich red mir ein, es wär okay
Es tut schon gar nicht mehr so weh
Es ist okay
Es ist okay
Ich zieh nächtelang durch die Bars
Mit den Jungs und hab ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.