Divino - Te Deseo Lo Mejor

Ya yo no siento lo mismo que tú sientes
No hay nada que hablar nada vale que lo intentes
Es que eso que sentíamos tú y yo
Ese fuego intenso ya se a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.