Baby Rasta & Gringo - Me Niegas

Ya me dijeron que te hablaba de mí
Que tanto busca conmigo
Que hasta me tiene por piso
Y no sé por qué
Y la mierda que tú hablas de mí
Te la tend...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.