Baby Rasta & Gringo - Ven a Mí

Estoy buscando de ti la oportunidad
Yo supe que con el te iba ir muy mal
Y ya no aguanto más ahora tengo que actuar
Escúchame a mi tú y él ya no es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.