David Bisbal - Cinco Minutos

Ya me cansé de estar jugando a las escondidas
Ya no me busques, aquí estoy
Si no te dí la cara antes no es combardia
Tú bien sabes como soy

A mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.