A.B. Quintanilla III - Na Na Na

Chiquilla Te Quiero!!
Vas a ser mi dulce niña

Ya lo ves estoy, tan loco por ti
Cuando te veo venir
No se ni que decir
Why no encuentro la m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.