Wisin - Adicto

(Multimillo Records)
Oh, oh

Tu mirada me dice que sientes lo mismo que yo siento
W, Luny Tunes

Te voy a pedir un favor
A ver si me complaces
A ver s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.