Wisin - Candente

Siento tu mirada
¡W!

Me dio la señal (Multimillo Records)
Y sin pensar, me fui acercando lento
Lentamente

Me encanta su mirar
Nada que hablar
Se ace...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.