ScHoolboy Q - His & Her Fiend

Ain't no worries, darling
Cause we're going to Spain, catch a plane to Tibet, darling
Can I show you this world, baby?
Ain't no rules to this life,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.