Psaiko.Dino - Mach kaputt

Okay, ich nehm ein Schluck vom Whisky,
Bisschen Schnupf zum Zieh'n und mach kaputt diesen Beat
Okay, ich

Alcoholic
Drink too much

Nehm ein Schluck v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.