Ty Dolla $ign - Irie

I wake up and roll some dank up with my niggas
I got on the phone and caught up with some bitches
I got dressed, I mixed the Tisa with Versace
I smoke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.