Ty Dolla $ign - Or Nah

I gotta lotta cash
I don't mind spendin' it

Imma smoke this joint then imma brake you off
I be lying if I said you ain't the one
All these tatto...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.