Kevin Gates - Narco Trafficante

Yo me llamo Luca Brasi
Ughh
Yo mato por nada
Yo tengo muchas pistolas, cabron
Yo tengo cocaina, marijuana, y lo que tu necessita
Numeros bueno
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.