J Balvin - What a Creation

What a creation, oh
No te imaginas lo que pasa por mi mente
Cuando te veo pasar
Sería un placer que me dejaras acercarme
Yo no pido nada más
Ay,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.