J Balvin - Porque Tu

OK

Llevo tanto tiempo mirando
Cómo te gusta bailar
En la disco el dembow retumbando
Y el DJ no quiere parar

Porque tú me tienes la mente dañ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.