Rosana - Con el Dia Tonto

Hoy no tengo ganas de zarpar
No tengo ganas de quedarme quieta
No tengo ganas de decir que sí
Ni ganas de comerme la cabeza
Hoy no tengo ganas de ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.