2 Chainz - I Luv Dem Strippers

Let's play big bank take little bank
You are looking at a shark in a fish tank
When I'm in the kitchen, I make plenty cash
Tell shawty come here, s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.