Sarah Brightman - No Llores Por Mi Argentina

Será dificil de comprender
Que a pesar de estar hoy aquí
Soy del pueblo jamás lo podré olvidar
Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.